Nasi konsultanci mówią po polsku!

 

E: czechpol@czechpol.eu

Tel. +420 776 756 473

Tel. +48 664 468 664

 

CZECHPOL Business Office s.r.o.

ul. Chodská 1331/32, 120 00 Praha 2 Vinohrady

 

Spółka zarejestrowana przez Sąd Miejski w Pradze, oddział C wkładka 120699

REGON : 276 38 537

NIP: CZ 276 38 537